Column: De B van Basta!


Voor Het Kontakt Harderwijk schrijf ik een tweewekelijkse column. Deze column verscheen op 23-10-2019.

In de carrousel van onderwerpen waar de meningen op gezette tijd over elkaar heen buitelen bevinden zich opvallend veel onderwerpen met een B: boeren, buitenlanders en buitenland. Waarbij je buitenland mag vervangen door Brussel, want over het algemeen reikt onze blik niet verder. Dan heb je nog het klimaat, wat weliswaar niet met een B begint, maar daar worden de boeren dan weer voor verantwoordelijk gehouden, en zo is de cirkel rond. De boeren domineerden de afgelopen weken het debat – voor politici waarbij de B alleen voor buitenlanders staat even wennen. Geert Wilders herpakte zich, klom op een trekker en riep de boeren uit tot helden, terwijl Thierry Baudet met de volgende onnavolgbare theorie kwam: in plaats van de boeren het stikstofoverschot aan te rekenen moeten we immigratie bij het stikstofdebat betrekken, want immigranten zorgen voor bevolkingsgroei, wat weer zorgt voor meer consumptie, wat weer zorgt voor meer stikstofproductie.


Ik zie de spandoeken met ‘AZC weg ermee’ al voor me. Dus doe iets, neem stelling, voor het te laat is.

Help de hulpelozen, knikker de kanslozen eruit. Met de B van Basta!


Op deze wonderlijke U-bochtconstructie na blijft de B van buitenlanders redelijk buiten beschouwing momenteel. Dat kan zomaar veranderen, zeker nu in Syrië de kaarten opnieuw zijn geschud. Een nieuwe vluchtelingenstroom wordt voorzien, en dan kan het hele meningencircus weer van voor af aan beginnen. Zoals ook de boerenopstand in een lange rij van protesten staat – waarbij het in 1990 overigens nog wel lukte om met de trekker het Binnenhof te bereiken.

Waarom ik erover begin? Omdat het hommeles is in het AZC in Harderwijk. Criminele asielzoekers maken daar al langere tijd de wijk onveilig, met als voorlopig dieptepunt een steekpartij met drie gewonden tot gevolg. Wat het er allemaal niet beter op maakt is dat de overlast veroorzaakt wordt door zogeheten veilige landers; asielzoekers uit landen die geen kans maken op asiel, maar louter misbruik maken van het recht op het aanvragen ervan en in de tussentijd de plaatselijke middenstand plunderen.

Burgemeester Van Schaik trok aan de bel. De enige macht van de lokale politiek bestond uit het indienen van een motie om deze criminele veilige landers te weren uit het AZC. En raad eens: die motie werd verworpen. De landelijke politiek gaat hierover, zo was de teneur, het huidige beleid zou afdoende moeten zijn, zo klonk het. En, bij monde van Groen Links-raadslid Yvonne Klein Rouweler: er waren ook genoeg mensen rondom het AZC die geen last hebben van asielzoekers.

Ja, ammehoela. Alsof iedere boer met z’n trekker deuren open ramt en je daarom niet naar ze hoeft te luisteren. Het probleem bagatelliseren is het domste dat je kan doen. Als je nu je tanden niet laat zien heb je bij de volgende vluchtelingencrisis een groot probleem. En die komt onherroepelijk. Ik zie de spandoeken met ‘AZC weg ermee’ al voor me. Dus doe iets, neem stelling, voor het te laat is. Help de hulpelozen, knikker de kanslozen eruit. Met de B van Basta!