Column: Nashville vs. Harderwijk


Voor Het Kontakt Harderwijk schrijf ik een tweewekelijkse column. Deze column verscheen op 16-09-2019.

Tussen Nashville en Harderwijk zitten de nodige kilometers, voor de rest liggen de steden niet zo ver uit elkaar. Ga maar na: beide steden bevinden zich in de zogeheten Bible Belt, bekend om hun grote populatie orthodox gelovigen. Nashville is dé countrystad bij uitstek, en, nou ja: Harderwijk heeft ook een restaurant met saloondeurtjes en veel vlees op het menu. Het was dan ook geen verrassing dat de Nashville-verklaring door vele Veluwse predikanten werd ondertekend. Dominees uit de buurt, zoals Harderwijk en Ermelo. En dus was ik van plan om op deze plek eens flink van leer te trekken tegen de christelijke olifanten die door de porseleinkast waren gedenderd. Die het nodig vonden nog maar eens duidelijk te maken dat God homoseksualiteit niet duldt en dat er geen plaats voor is in de kerk. Tegen die mensen had ik willen zeggen: is God niet in de eerste plaats een God van liefde, die niemand uitsluit? Maar de burgemeester van Harderwijk én CDA’er Harm-Jan van Schaik was me voor en zei: ‘Ik geloof in een inclusieve samenleving en kerk waar iedereen ongeacht achtergrond en geaardheid welkom is, ook bij de God van liefde in wie ik geloof.’


Dat had ik dus allemaal willen zeggen. Maar het was al gezegd. Harderwijk en Nashville bleken toch behoorlijk van elkaar te verschillen. This is not America, zogezegd.

Dan maar zo: was Jezus niet degene die zei: oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld zult worden? Maar Henk Hagoort, ex-NPO-coryfee en inwoner van Ermelo, was me voor en zei: ‘Het doet me pijn dat in naam van de kerk vandaag zoveel homo’s en transgenders veroordeeld worden in wie ze zijn. Een kerk die trouw is aan Christus is volgens mij trouw in de liefde aan de medemens. (…) En wat is het nut van zo’n zelfbevestigende verklaring? Zo jammer!’ Ja, dat had ik dus willen zeggen Henk, wat ze er nou precies mee dachten te bereiken, met dat opgeheven vingertje, behalve mensen verder bij je vandaan jagen. Maar je was me voor.

Ok, iets over de scheiding tussen kerk en staat dan. Dat het toch wel een beetje vreemd is dat ook politici, onder wie SGP-voorman Van der Staaij, hun handtekening hadden gezet. Waren dat niet vertegenwoordigers van het volk, zonder onderscheid te maken naar sekse, geaardheid of geloofsovertuiging? Maar de Ermelose dominee Peter Verbaan was me voor en zei: nou ja, zo ongeveer als wat hierboven staat. Dan was er nog de Ermelose fractie van de ChristenUnie, die zich achter de woorden van partijleider Gert-Jan Segers schaarden: ‘Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do’s en don’ts, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.’

Dat had ik dus allemaal willen zeggen. Maar het was al gezegd. Harderwijk en Nashville bleken toch behoorlijk van elkaar te verschillen. This is not America, zogezegd. Wat dan weer een tekst van David Bowie is.