Column: Provincie


Voor Het Kontakt Harderwijk schrijf ik een tweewekelijkse column. Deze column verscheen op 13-03-2019.

Over precies een week zijn de Provinciale Statenverkiezingen. En die voor de waterschappen niet te vergeten, al voel ik aan mijn water dat mijn interesse daarvoor dermate beneden peil is dat ik er niet de moeite voor ga opbrengen me daarin te verdiepen. Bepalen welk hokje ik moet aankruisen voor de Provinciale Staten wordt ook nog een lastige opgave trouwens. Ze maken het je dan ook niet al te makkelijk, met debatten die worden gevoerd door landelijke kopstukken over landelijke thema’s. Over je eigen provincie kom je sowieso niks te weten, althans niet als die zich buiten de Randstad bevindt.

In het kader van de aankomende verkiezingen vond ik een kennisquizje over de provincie Gelderland op internet en besloot die eens in te vullen, want wat weet ik nu eigenlijk over mijn eigen provincie? Niet veel, zo bleek. Gelukkig was het multiple choice, al maakte dat de vraag over wie van de drie oudere grijze mannen in driedelig blauw nou commissaris van de Koning was er niet makkelijker op. Ik gokte per ongeluk goed op John Berends. Daarna waren mijn lucky shots op. Zo dacht ik dat Gelderland 1,5 in plaats van 2 miljoen inwoners heeft (de PVV zou hier iets roepen over massa-immigratie), herkende ik mijn provincievlag niet (een horizontale driekleur in blauw, geel en zwart), en kwam ook het provinciale volkslied mij niet bekend voor (met excuses aan het CDA die van Sybrand Buma bij zonsopkomst de dag dienen te begroeten met het volkslied).


Dat Gelderland niet is vernoemd naar theaterrecensent Henk van Gelder kon ik zelf ook nog wel bedenken. Ik weet niet of ik het hier mag verklappen, maar ook Yuri van Gelder is niet de naamgever van de provincie.

Daarna nam de infantiliteit al snel toe. Dat Gelderland niet is vernoemd naar theaterrecensent Henk van Gelder kon ik zelf ook nog wel bedenken. Ik weet niet of ik het hier mag verklappen, maar ook Yuri van Gelder is niet de naamgever van de provincie. En zo wel, dan had ik het onmiddellijk laten veranderen naar een andere turner. Zonderland bijvoorbeeld. Al helpt het niet mee dat Epke iets te duidelijk van Friese komaf is om voor een Gelderlander door te gaan.

Even leek de quiz daarna dan toch eindelijk de diepte in te duiken, met een ter zake doende vraag over waar de provincie zich precies mee bemoeit. Ik kon kiezen uit: a) windmolens, sluizen, fietspaden, b) milieuzaken, leefbaarheid, toerisme of c) (alweer) fietspaden, bruggen, woningbouw. Lastig, want voor alle drie de opties viel wel wat te zeggen, leek me. De quizmakers vonden dit blijkbaar ook, want ze voegden er nóg een mogelijkheid aan toe: alle stellingen zijn juist! Afijn, u raadt waarschijnlijk al wat het goeie antwoord is.

Tenslotte waren de vragen op en werd ik gefeliciteerd door een blij ei dat confetti over zichzelf heen strooide. Ik had de quiz voltooid, dat was blijkbaar al een felicitatie waard. Met dit goede gevoel en alle verworven wijsheden stap ik volgende week dus het stemhokje in. Nu nog bedenken waar ik op ga stemmen. Maar goed dat het multiple choice is.